Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch


Алгоритм — це запис скінченої послідовності вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати для досягнення певної мети.

Виконавець алгоритму — жива істота (людина чи тварина) або автоматичний пристрій (робот, верстат з програмним керуванням, електронна обчислювальна машина тощо), що спроможна діяти і діє згідно з наданим алгоритмом.

Система вказівок виконавця — сукупність усіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Словесна форма подання алгоритму — алгоритм, записаний мовою людською спілкування (наприклад, українською). Кожна вказівка такого алгоритму є спонукальним реченням. Допустимі вставки — математичні формули.

Подання алгоритму у вигляді програми — запис алгоритму вказівками (операторами) мови програмування.

Розгалуження — це алгоритмічна конструкція, що передбачає виконання певних вказівок залежно від справдження певної умови (логічного виразу).

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Компетентнісні задачі - 9 клас, Google Клас