Публікації

Показано дописи з травень, 2017

Таблиця "Що більше"

Зображення
Використовуючи функцію IF з'ясуйте яке число більше за інше

Таблиця "Кількість байт"

Зображення
Відомо, що  1 Кбайт = 1024 байт 1 Мбайт = 1024 Кбайт 1 Гбайт = 1024  Мбайт Зробіть таблицю, яка буде послідовно переводити байти в гігабайти:

Концепція профільного навчання в старшій школі

Зображення
Карта знань: Концепція профільного навчання в старшій школі  Карта знань: Основи дизайну ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ вид диференціації й індивідуалізації навчання  дає змогу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості,  створює умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення.  ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ Соціальна рівновага  Наступність і неперервність  Гнучкість  Варіативність  Діагностико-прогностична реалізованість  Диференціація  Індивідуалізація  СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Профіль навчання  Базові предмети  Профільні предмети  Спеціальні курси/профілюючі предмети  Вибірково-обов’язкові предмети  Курси за вибором  Факультативні курси  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Внутрішньошкільні  Міжшкільна взаємодія  Мережева взаємодія  Варіативність моделей профільного навчання  Центр міжшкільних профільних курсів 

Методи активізації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі є впровадження новітніх інформаційних технологій, навчально-педагогічних комп’ютерних програм, мультимедійних засобів навчання у навчальний процес. Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій у наклав певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Сьогодні інформатика розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів. Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Учителю застосування інформаційних технологій дозволяє економити час і максимально ефект