Публікації

Показано дописи з 2020

Виконання колективного навчального проекту - 9 клас

Зображення
УВАГА Стаття постійно оновлюється! Нові завдання додаються в кінець статті, а також  у додатку Google Клас https://classroom.google.com Як працювати з додатком Тисніть  +  " Приєднатися до класу ", код класу -  icke4e4 . Оберіть завдання, відкрийте " Ваша робота ", додайте файли чи фото та натисніть " Здати ". Вчитель отримає сповіщення та виставить оцінку. У статті " Компетенстнісні задачі " наведені завдання з попередньої теми. Починаємо розділ « Виконання колективного навчального проекту ». Прошу прискорити здачу робіт. За своєчасно здану роботу оцінка буде вищою. Дивіться бали за кожний пункт завдання: Визначення теми та завдань проекту (30.04) Пройдіть ТЕСТ на повторення теми "Навчальний проект", надішліть скріншот результату вчителеві. [3 бали] Завантаження… Об'єднайтеся у групи з 2-4 учасників для виконання колективного проекту. [2 бали] У зошиті запишіть тему проекту " Інформаційні тех

Компетентнісні задачі - 9 клас, Google Клас

Зображення
Завдання здаємо через додаток  Google Клас https://classroom.google.com Як працювати з додатком Тисніть + " Приєднатися до класу ", код класу - icke4e4 . Оберіть завдання, відкрийте " Ваша робота ", додайте файли чи фото та натисніть " Здати ". Вчитель отримає сповіщення та виставить оцінку. У статті " Двовимірний масив даних " наведені завдання з попередньої теми. Розв’язування компетентнісних задач  (02.04) Випишіть означення на сторінці 226. Напишіть короткий конспект " Розв’язування компетентнісних задач " за параграфом 40. [2 бали] Виконайте вправу 40. Надішліть створену програму вчителеві. [5 балів] Пройдіть  ТЕСТ  та перешліть скріншот результату вчителеві.  [3 бали] Фотозвіт обов'язковий. Враховується своєчасність! [2 бали] Інформаційні технології в суспільстві  (07.04) Запишіть у зошит число,  Компетентнісні задачі. Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві.   Пройдіть  ТЕСТ  на повторення те

Мультимедійні та гіпертекстові документи, навчальний проект - 10 клас

Зображення
УВАГА Стаття постійно оновлюється! Нові завдання додаються в кінець статті, а також у додатку Google Клас https://classroom.google.com Як працювати з додатком Тисніть  +  " Приєднатися до класу ", код класу -  djrce6r . Оберіть завдання, відкрийте " Ваша робота ", додайте файли чи фото та натисніть " Здати ". Вчитель отримає сповіщення та виставить оцінку. Створення та адміністрування сайту ( 18.03) Напишіть короткий конспект " Створення та адміністрування сайту. Системи керування вмістом веб-ресурсів " за параграфом 26. [2 бали] Виконайте вправу 26 . Надішліть посилання на створений блог вчителеві. [5 балів] Пройдіть ТЕСТ та надішліть скріншот результату вчителеві. [3 бали] Фотозвіт у Google Клас. Враховується своєчасність! [2 бали] Мова розмічання гіпертекстового документа ( 01.04) Напишіть короткий конспект " Мова розмічання гіпертекстового документа " за параграфом 27. [2 бали] Виконайте вправу 27 .

Інформаційна безпека - 11 клас, карантин продовжується

Зображення
УВАГА Стаття постійно оновлюється! Нові завдання додаються в кінець статті, а також у додатку Google Клас https://classroom.google.com Як працювати з додатком Спочатку учень тисне +  " Приєднатися до класу ", код класу - yyd42qo . Вибирає завдання, відкриває " Ваша робота ", додає файли чи фото та натискає " Здати ". Вчитель отримує сповіщення, виставляє оцінку, натискає " Повернути ". Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій ( 13.03) Опрацювати презентацію Урок1 . [1 бал] Написати конспект " Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій ". [4 бали] Пройдіть ТЕСТ . [6 балів] Фотозвіт у Google Клас. Враховується своєчасність! [2 бали] Інформація та інформаційні відносини  ( 19.03) Опрацювати презентацію Урок2 . [1 бал] Написати конспект " Основні причини загострення проблеми безпеки інформаційних технологій. Інформація та інформаційні відносини ". [3 бали] Про

Двовимірний масив даних - 9 клас, карантин

Вітаю шановні 9-класники! Завдання на березень: Двовимірний масив даних  (17.03) Переглянути  презентацію . Написати короткий конспект " Двовимірний масив даних " за матеріалами презентації та параграфом 38. [2 бали] Виконайте вправу 38 . Надішліть створену програму вчителеві. [5 балів] Пройдіть  ТЕСТ  та перешліть скріншот результату вчителеві. [3 бали] Фотозвіт обов'язковий. Своєчасність враховується. [2 бали] Опрацювання двовимірних масивів даних  (19.03) Переглянути  презентацію . Написати короткий конспект " Опрацювання двовимірних масивів даних " за матеріалами презентації та параграфом 39. [2 бали] Виконайте вправу 39 . Надішліть створену програму вчителеві. [5 балів] Пройдіть  ТЕСТ  та перешліть скріншот результату вчителеві.  [3 бали] Фотозвіт обов'язковий. Своєчасність враховується. [2 бали] Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці  (31.03) Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу. Для цього необхідно:

Python: Урок 15. Перевірочна робота з основ програмування на Python

Завдання 1 Напишіть код за наступним словесним алгоритмом: 1. Запросити користувача ввести число від 1 до 9. Отримані дані присвоїти змінній x. 2. Якщо користувач ввів число від 1 до 3 включно, то ... попросити ввести рядок. Отримані дані присвоїти змінній s; попросити користувача ввести число повторів рядка. Отримані дані присвоїти змінній n, попередньо перетворивши їх у цілочисельний тип; виконати цикл повторення рядка n разів; вивести результат роботи циклу. 3.  Якщо користувач ввів число від 4 до 6 включно, то ... попросити користувача ввести ступінь, до якої слід звести число. Отримані дані присвоїти змінній m; реалізувати зведення числа x до степеня m; вивести отриманий результат. 4. Якщо користувач ввів число від 7 до 9 включно, то виконувати збільшення числа x на одиницю в циклі 10 разів, при цьому на екран виводити всі 10 чисел. 5. У всіх інших випадках виводити напис "Помилка введення". Завдання 2 Напишіть програму, яка б виконувала такі завдан

Python: Урок 14. Параметри і аргументи функцій. Локальні та глобальні змінні

Параметри і аргументи функцій Часто функція використовується для обробки даних, отриманих із зовнішнього для неї середовища (з основної гілки програми). Дані передаються функції при її виклику в дужках і називаються аргументами. Однак, щоб функція могла "взяти" передані їй дані, необхідно при її створенні описати параметри (в дужках після імені функції), що представляють собою змінні. Коли функція викликається, конкретні аргументи підставляються замість параметрів-змінних. Майже завжди кількість аргументів і параметрів має збігатися (хоча можна запрограмувати змінну кількість прийнятих аргументів). В якості аргументів можуть виступати як безпосередньо значення, так і змінні, що посилаються на них. Локальні та глобальні змінні Якщо записати в IDLE наведену нижче функцію, і потім спробувати вивести значення змінних, то виявиться, що деякі з них чомусь не існують: Змінні num1 і num2 не змінили своїх початкових значень. Справа в тому, що у функцію передаються копії зна

Python: Урок 13. Функції

Функції в програмуванні можна представити як ізольований блок коду, звернення до якого в процесі виконання програми може бути багаторазовим. Навіщо потрібні такі блоки інструкцій? У першу чергу, щоб скоротити обсяг вихідного коду: раціонально винести часто повторювані вирази в окремий блок і, потім, у міру потреби, звертатися до нього. Уявімо собі таку ситуацію. Потрібно написати скрипт, який при виконанні повинен три рази запитувати у користувача різні дані, але виконувати з ними одні й ті ж дії. a = int ( input ( 'Уведіть перше число: ' ) ) b = int ( input ( 'Уведіть друге число: ' ) ) if a > b : print ( a - b ) else : print ( b - a ) c = int ( input ( 'Уведіть перше число: ' ) ) d = int ( input ( 'Уведіть друге число: ' ) ) if c > d : print ( c - d ) else : print ( d - c ) e = int ( input ( 'Уведіть перше число: ' ) ) f = int ( input ( 'Уведіть друге число: ' ) ) if e > f : pr

Python: Урок 12. Цикл for

У сьомому уроці було розглянуто цикл while . Однак це не єдиний спосіб організації у мові Python повторення групи виразів. У програмах, написаних на Python, широко застосовується цикл for, який являє собою цикл обходу заданої множини елементів (символів рядка, об'єктів списку або словника) та виконання в своєму тілі різних операцій над ними. Наприклад, якщо є список чисел, і необхідно збільшити значення кожного елемента на дві одиниці, то можна перебрати список за допомогою циклу for , виконавши над кожним його елементом відповідну дію. >> > spysok = [ 0 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 ] >> > i = 0 >> > for element in spysok : spysok [ i ] = element + 2 i = i + 1 >> > spysok [ 2 , 12 , 22 , 32 , 42 , 52 , 62 , 72 , 82 , 92 ] У прикладі змінна i потрібна для того, щоб записати змінене значення елемента в список. У ній зберігається значення індексу чергового елемента списку. У той час, як змі

Python: Урок 11. Словники

Зображення
Одним із складних типів даних (поряд з рядками і списками) у мові програмування Python є словники. Словник (Dictionary) — це змінюваний (як і список) невпорядкований (на відміну від рядків і списків) набір пар " ключ: значення ". Щоб уявлення про словник стало більш зрозумілим, можна провести аналогію зі звичайним словником, наприклад, англо-українським. На кожне англійське слово в такому словникові є українське слово-переклад: cat — кішка, dog — собака, table — стіл і т.д. Якщо англо-український словник описувати за допомогою Python, то англійські слова будуть ключами, а українські — їхніми значеннями: { 'cat' : 'кішка' , 'dog' : 'собака' , 'bird' : 'птах' , 'mouse' : 'миша' } Зверніть увагу на фігурні дужки, саме з їх допомогою визначається словник. Синтаксис словника на Python можна описати такою схемою: Якщо створити словник в інтерпретаторі Python, то після натискання Enter можна сп