Python: Урок 15. Перевірочна робота з основ програмування на Python

Завдання 1

Напишіть код за наступним словесним алгоритмом:
1. Запросити користувача ввести число від 1 до 9. Отримані дані присвоїти змінній x.
2. Якщо користувач ввів число від 1 до 3 включно, то ...
 • попросити ввести рядок. Отримані дані присвоїти змінній s;
 • попросити користувача ввести число повторів рядка. Отримані дані присвоїти змінній n, попередньо перетворивши їх у цілочисельний тип;
 • виконати цикл повторення рядка n разів;
 • вивести результат роботи циклу.
3.  Якщо користувач ввів число від 4 до 6 включно, то ...
 • попросити користувача ввести ступінь, до якої слід звести число. Отримані дані присвоїти змінній m;
 • реалізувати зведення числа x до степеня m;
 • вивести отриманий результат.
4. Якщо користувач ввів число від 7 до 9 включно, то виконувати збільшення числа x на одиницю в циклі 10 разів, при цьому на екран виводити всі 10 чисел.
5. У всіх інших випадках виводити напис "Помилка введення".

Завдання 2

Напишіть програму, яка б виконувала такі завдання:
 1. Виводила назву програми "Суспільство на початку XXI століття";
 2. Запитувала у користувача його вік;
 3. Якщо користувач вводить числа від 0 до 7, то програма виводила напис "Вам до дитячого садочка";
 4. Від 7 до 18 - "Вам до школи";
 5. Від 18 до 25 - "Вам у професійний навчальний заклад";
 6. Від 25 до 60 - "Вам на роботу";
 7. Від 60 до 120 - "Вам надається вибір";
 8. Менше 0 або більше 120 - п'ятикратне виведення напису "Помилка! Це програма для людей! "
У програмі бажано використовувати всі "атрибути" структурного програмування: функцію, розгалуження і цикл.

Зміст курсу

Вступ
Урок 1. Історія мов програмування. Компіляція та інтерпретація
Урок 2. Знайомство з Python і середовищами програмування
Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної
Урок 4. Логічні вирази
Урок 5. Умовний оператор. Інструкція if
Урок 6. Множинне розгалуження
Урок 7. Цикл while
Урок 8. Введення даних з клавіатури
Урок 9. Рядки як послідовності символів
Урок 10. Списки - змінювані послідовності
Урок 11. Cловники
Урок 12. Цикл for
Урок 13. Функції
Урок 14. Параметри і аргументи функцій. Локальні та глобальні змінні
Урок 15. Перевірочна робота з основ програмування на Python

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 4. Логічні вирази

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення