Python: Урок 5. Умовний оператор. Інструкція if


Хід виконання програми може бути лінійним, тобто таким, коли вирази виконуються, починаючи з першого і закінчуючи останнім рядком, по порядку, не пропускаючи жодного рядка коду. Але частіше буває зовсім не так. При виконанні програмного коду деякі його ділянки можуть бути пропущені.

Щоб краще зрозуміти чому, проведемо аналогію з реальним життям. Припустимо, людина живе за розкладом (можна сказати, розклад - це своєрідний "програмний код", який слід виконати). У її розкладі о 18.00 запланований похід до басейну. Проте людині надходить інформація, що воду злили, і басейн не працює. Цілком логічно скасувати своє заняття з плавання. Тобто однією з умов відвідування басейну має бути його функціонування, інакше повинні виконуватися інші дії.

Схожа нелінійність дій може бути передбачена і в комп'ютерній програмі. Наприклад, частина коду повинна виконуватися лише при певному значенні конкретної змінної. Зазвичай в мовах програмування використовується приблизно така конструкція:
Приклад її реалізації на мові програмування Python:
if numbig < 100:
    c = a ** b
Розшифруємо цей вираз: якщо змінна numbig менша за 100 то виконується дія c=a**b

Перший рядок конструкції if - це заголовок, в якому перевіряється умова виконання рядків коду після двокрапки (тіла конструкції). У вищевказаному прикладі тіло містить всього лише один вислів, однак частіше їх буває набагато більше.

Про Python говорять, що це мова програмування з досить ясним і легко читаним кодом. Це пов'язано з тим, що в ньому зведені до мінімуму допоміжні елементи (дужки, крапки з комою), а для поділу синтаксичних конструкцій використовуються відступи від початку рядка. Враховуючи це, в конструкції if код, який виконується при дотриманні умови, повинен обов'язково мати відступ вправо. Решта коду (основна програма) повинна мати той же відступ, що й слово if. Зазвичай відступ робиться за допомогою клавіші Tab.

Можна зобразити блок-схему програми, яка містить інструкцію if, в такому вигляді:Зустрічається і більш складна форма розгалуження: if-else. Якщо умова при інструкції if виявляється хибною, то виконується блок коду при інструкції else.Приклад коду з гілкою else на мові програмування Python:
tovar1 = 50
tovar2 = 32
if tovar1 + tovar2 > 99:
    print("Сума не достатня")
else:
    print("Чек сплачено" )
Примітка: команда print() виводить текстову інформацію на екран. У попередніх версіях Python написання даної команди було дещо іншим: print text (тобто текст для виведення не розміщувався в дужках а писався через пробіл).

Практична робота

Напишіть програмний код, в якому у випадку, якщо значення якоїсь змінної більше 0, виводилося б спеціальне повідомлення (використовуйте функцію print). Один раз виконайте програму при значенні змінної більше 0, другий раз - менше 0.
Вдоскональте попередній код за допомогою гілки else так, щоб залежно від значення змінної, виводилося або 1, або -1.
Самостійно придумайте програму, в якій би використовувалася інструкція if (бажано з гілкою else). Вкладений код повинен містити не менше трьох виразів.

Зміст курсу

Вступ
Урок 1. Історія мов програмування. Компіляція та інтерпретація
Урок 2. Знайомство з Python і середовищами програмування
Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної
Урок 4. Логічні вирази
Урок 5. Умовний оператор. Інструкція if
Урок 6. Множинне розгалуження
Урок 7. Цикл while
Урок 8. Введення даних з клавіатури
Урок 9. Рядки як послідовності символів
Урок 10. Списки - змінювані послідовності
Урок 11. Cловники
Урок 12. Цикл for
Урок 13. Функції
Урок 14. Параметри і аргументи функцій. Локальні та глобальні змінні
Урок 15. Перевірочна робота з основ програмування на Python

Коментарі

3D каже…
Спасибо, полезная информация. При правильном использовании можно делать чудеса достаточно простой функцией.

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Python: Урок 4. Логічні вирази