Python: Вступ до програмування мовою Python. Уроки українською для початківця. Безкоштовний відкритий курс

Курс з інформатики "Основи програмування на Python" являє собою вступний курс з програмування, що дає уявлення про базові поняття структурного програмування (дані, операції, змінні, розгалуження в програмі, цикли і функції).

Зміст курсу

Вступ
Урок 1. Історія мов програмування. Компіляція та інтерпретація
Урок 2. Знайомство з Python і середовищами програмування
Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної
Урок 4. Логічні вирази
Урок 5. Умовний оператор. Інструкція if
Урок 6. Множинне розгалуження
Урок 7. Цикл while
Урок 8. Введення даних з клавіатури
Урок 9. Рядки як послідовності символів
Урок 10. Списки - змінювані послідовності
Урок 11. Cловники
Урок 12. Цикл for
Урок 13. Функції
Урок 14. Параметри і аргументи функцій. Локальні та глобальні змінні
Урок 15. Перевірочна робота з основ програмування на Python

Вибір Python обумовлений тим, що це мова, що володіє рядом переваг перед іншими мовами для тих хто починає вивчати програмування: ясність коду, швидкість реалізації.

Цілі і завдання курсу
Основною метою курсу "Основи програмування на Python" є формування базових понять структурного програмування, розвиток логіки.

Програма курсу
Уявлення про мову програмування, типи даних (цілі числа, числа з плаваючою крапкою, рядки) та структури даних (рядки, списки, словники), змінні, вирази, розгалуження (if, if-else, if-elif-else) і цикли (while, for). Введення і виведення даних. Поняття про функції, локальні та глобальні змінні.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 4. Логічні вирази

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення