Публікації

Показано дописи з червень, 2021

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів через призму STEM-освіти

Зображення
Актуальність проблеми зумовлена викликами, які постають перед сучасною освітою у зв’язку зі стрімким розвитком технологій та потребою чітко окреслити роль учителів у впровадженні можливостей ІКТ в освітній процес.  Формула Нової української школи передбачає запровадження педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками , а одним із засобів такої педагогіки має стати наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.  У закладі освіти мають створюватися умови для використання ІКТ та формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів. У першу чергу це відповідне матеріально-технічне забезпечення, наявність швидкісного Інтернету.  У статті 12 Закону України «Про освіту» зазначено, що досягнення мети повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, серед яких інформаційно-комунікаційна компетентність, яка у свою чергу не може бути реалізована без здатності співпрацювати з іншими