Курси PROMETHEUS для освітян. Вдосконалюємо власні компетенції

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus виокремила цикл курсів з підвищення кваліфікації вчителів. Зауважимо, що не в усіх програмах чітко сформульовані компетентності, які здобуде слухач. Вибирати потрібно дуже уважно. Найбільш затребувані фахові компетенції у списку нижче виділені жирним шрифтом.

Якщо не брати до уваги курси з розмитим формулюванням, підсумкова таблиця виглядає наступним чином (в таблиці не вказані професійно-педагогічна та інформаційно-комунікаційна компетенції, оскільки всі перелічені курси їх надають; назви скорочені для зручності сприйняття):

Курс (кількість годин)управлінськаметодичнамовленнєвапідприємницькацифроваінноваційнаінформальнаемоційна
Стартуємо до успішної школи (30)+++
Українська література. Осмислені й переосмислені (15)++++++
Нова фізична культура (30)+++
Наука повсякденного мислення (80)++++++
Дизайн-мислення в школі (30)++++++
Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80)+
Медіаграмотність для освітян (60)+++++
Освітні інструменти критичного мислення (60)++++
Критичне мислення для освітян (30)++++

Список курсів

Курс “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості

Цей курс розроблено для учасників процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Компетенції у програмі курсу не вказані.


Курс “Стартуємо до успішної школи“ (30 годин - 1 кредит ЄКТС)

Цей курс є першим із циклу чотирьох курсів “30 кроків до нової української школи: навчаємо громадянина”.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ ВИ НАБУДЕТЕ ЧИ ВДОСКОНАЛИТЕ

 • професійно-педагогічна компетентність – застосування інтерактивних педагогічних технологій та сучасних педагогічних методик, тренінгових і дослідницьких форм роботи, роботи в малих групах, кооперативного навчання;
 • управлінська компетентність – розуміння основ стратегічного розвитку та елементів інституційного розвитку, зокрема, формування команди, демократизація врядування, співпраця з місцевою громадою, демократичне та ефективне управління ЗЗСО відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" та чинного законодавства в умовах розширення автономії школи;
 • соціальні та громадянські компетентності – вміння та ставлення, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, а також застосування проєктного підходу задля розвитку ключових компетентностей;
 • інформаційно-цифрова компетентність – активне застосування ІКТ у процесі самостійного навчання.

Курс “Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?“ (20 годин)

Онлайн-курс Педагогічного інституту (Teachers College) Колумбійського університету «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» на базі сучасних досліджень розповідає про те, як саме ми навчаємося – як наш мозок створює, зберігає і відтворює спогади.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Компетенції сформульовані не дуже чітко і не зрозуміло чи будуть враховуватись при проходженні атестації, тому ми їх пишемо дрібним шрифтом.
 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; особливостей процесів викладання і навчання школярів; основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання; критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: розвинені вміння організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проєктування, оцінювання тощо); конструювати та реалізувати сучасні програми навчання школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; керувати проєктною діяльністю школярів; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Курс “Українська література. Осмислені й переосмислені“ (15 годин)

Мистецький арсенал представляє унікальний курс «Осмислені і переосмислені». Він започаткований для знавців української літератури, шкільних вчителів мови та літератури, викладачів закладів вищої та професійної освіти та присвячений життю та творчості найвідоміших постатей українського літературного скарбу – від Григорія Сковороди до Василя Стуса.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва, цифрова, емоційно-етична компетентність.

Курс “Нова фізична культура“ (30 годин)

Курс покликаний допомогти викладачеві фізичної культури опанувати необхідний інструментарій, який допоможе зробити заняття корисними, цікавими, інклюзивними та ефективними.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ ТА НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: реалізація компетентнісної парадигми навчання, критичне та системне мислення, знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, здатність логічно обґрунтовувати позицію, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти.

Курс “Впровадження інновацій в школах“ (60 годин)

В рамках цього курсу ви пройдете крізь навчання, експериментування та самоаналіз, які допоможуть вам набути впевненості і навичок, необхідних щоб очолити вдосконалення освітнього процесу у вашому навчальному закладі.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Компетенції сформульовані не дуже чітко і не зрозуміло чи будуть враховуватись при проходженні атестації, тому ми їх пишемо дрібним шрифтом.
 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; особливостей процесів викладання і навчання школярів; основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання; способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні здобувачів освіти; критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: розвинені вміння організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проєктування, оцінювання тощо); конструювати та реалізувати сучасні програми навчання школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; керувати проєктною діяльністю школярів; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Курс “Наука повсякденного мислення“ (80 годин)

Курс Університету Квінсленда в надзвичайно захоплюючому та наочному форматі розповість про те, як ми формуємо і змінюємо наші погляди, чому очікування викривляють судження і як приймати більш зважені рішення.
Слухачі отримають інструменти, які допоможуть їм мислити незалежно й аналітично, а окремий розділ курсу присвячений вмінню ефективно вчитися новому.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва, цифрова, емоційно-етична компетентність.

Курс “Дизайн-мислення в школі“ (30 годин)

Як зробити наших учнів та школи успішними? Професії майбутнього потребуватимуть творчого мислення, вміння розв’язувати складні задачі та ефективно комунікувати, але як цьому правильно навчати? Як об’єднати лідерів змін для вироблення системних рішень для подолання освітніх викликів? У всьому цьому може допомогти знаменитий метод дизайн-мислення, започаткований в Стенфордському університеті. А розібратися з ним детально допоможе цей практичний курс Массачусетського технологічного інституту!

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: освітологічна, соціально-психологічна, андрогогічна, інтегральна; критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, цифрова, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, комунікаційна, підприємницька, управлінська, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку

Курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти“ (80 годин)

Курс має на меті навчити освітян розпізнавати ситуації булінгу та вчасно і правильно реагувати на його прояви в освітньому середовищі.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: здатність співпрацювати з іншими людьми, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, ініціативність
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, емоційно-етична компетентність.

Курс “Медіаграмотність для освітян“ (60 годин)

Мета курсу – мотивувати наших колег, вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців бачити, що світ навколо разюче змінився, став цифровим, а відтак потрібно розвивати нові медіаосвітні компетентності.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, , здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва, цифрова, емоційно-етична компетентність; андрагогічна компетентність – уміння визначати освітні потреби і запити, ураховувати особливості мотивації, процесу навчання, застосовувати технології модерації, фасилітації, супервізії, визначати результати навчання, спонукати до рефлексії; володіти технологіями науковометодичного супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних трансформацій; здатність оцінювати рівень професійної компетентності.

Курс “Освітні інструменти критичного мислення“ (60 годин)

Запропонований курс дозволить опанувати мистецтвом критичного розмірковування для рефлексії своєї освітньої діяльності, відтак і фахового зростання.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, емоційно-етична компетентність.

Курс “Критичне мислення для освітян“ (30 годин)

Курс допоможе доцільно розв’язувати проблеми нашого життя, ухвалювати продумані рішення, адекватно взаємодіяти із реальністю, управляти своїм сприйняттям – удосконалювати себе й особистісно зростати. Разом із провідними освітянами – нашими слухачами – ми обміркуємо і розробимо стратегію навчання учнів через критичне мислення.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

 • Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 • Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, емоційно-етична компетентність.

Підсумок

Prometheus надзвичайно цікава, проста та безкоштовна платформа для підвищення кваліфікації сучасного педагога. Скачавши мобільний додаток, Ви будете розвиватись професійно будь-де, де є Інтернет і тільки тоді, коли це Вам зручно. Завдяки перекладам курсів іноземних вишів, інформацію можна отримувати з першоджерел!

Можна розпочати одразу кілька курсів, вирішити який Вас найбільше цікавить, а від решти відмовитись або відкласти на потім чи просто використовувати як джерело знань та переглядати унікальний відео-контент без проходження тестів.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 4. Логічні вирази

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення