Концепція профільного навчання в старшій школіКарта знань: Концепція профільного навчання в старшій школі Карта знань: Основи дизайну
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
 • вид диференціації й індивідуалізації навчання 
 • дає змогу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості, 
 • створює умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. 
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
 • Соціальна рівновага 
 • Наступність і неперервність 
 • Гнучкість 
 • Варіативність 
 • Діагностико-прогностична реалізованість 
 • Диференціація 
 • Індивідуалізація 
СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • Профіль навчання 
 • Базові предмети 
 • Профільні предмети 
 • Спеціальні курси/профілюючі предмети 
 • Вибірково-обов’язкові предмети 
 • Курси за вибором 
 • Факультативні курси 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • Внутрішньошкільні 
 • Міжшкільна взаємодія 
 • Мережева взаємодія 
 • Варіативність моделей профільного навчання 
 • Центр міжшкільних профільних курсів 
ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА
 • компонент профільного навчання 
 • здійснюється в основній школі (8–9 класи) 
 • покликаний повною мірою забезпечувати реалізацію інтересів, нахилів і здібностей учнів 
 • шляхом відповідних змін у завданнях, змісті й організації процесу навчання 
 • забезпечує наступність між основною та старшою школою 
 • закладає інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учня 
 • створює передумови для життєвого і професійного самовизначення 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • моніторинг та своєчасна корекцію професійно можливих нерівномірностей розвитку учнів 
 • поглиблення профорієнтації учнів 
 • психологічна діагностика під час добору учнів у профільні класи. 
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
 • Нормативно-правове забезпечення 
 • Підготовка, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для профільної школи 
 1. Мотиваційна готовність 
 2. Професійна компетентність вчителя 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Python: Урок 4. Логічні вирази