Методи активізації навчальної діяльності учнів на уроках інформатикиОдним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі є впровадження новітніх інформаційних технологій, навчально-педагогічних комп’ютерних програм, мультимедійних засобів навчання у навчальний процес. Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій у наклав певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини.

Сьогодні інформатика розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів.

Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

Учителю застосування інформаційних технологій дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця

Використання інформаційних технологій на уроках інформатики сприяють підвищенню пізнавальної активності учнів, швидкому та ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу, залученню до роботи практично кожного учня, виявлення труднощів та способів їх подолання, формування ключових компетенцій школяра, підвищення результативності навчального процесу. 

Висвітлення проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито в роботах вітчизняних та російських дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко, Л.М. Фуксон; зарубіжних дослідників Д.Г. Клементса, К. Хохмана, Т. Оппенхеймера, С. Пейперта та інших.

Використання ІКТ сприяє:
  • кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу;
  • зростанню інтересу до пізнання;
  • індивідуалізацію навчання;
  • розвитку творчих здібностей учнів;
  • скороченню видів роботи, що стомлюють дітей;
  • використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання;
  • більш динамічній подачі матеріалу;
  • формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної роботи;
  • самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;
  • засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок.

Практикою доведено, що використовувати презентації з метою активізації навчальної діяльності учнів на уроці інформатики доцільніше під час пояснення нового матеріалу, усного опитування, тестування, логічних вправах і задачах тощо

Структура уроку інформатики з використанням ІКТ
1. Організаційний момент (2 хв.). 
2. Перевірка домашнього завдання (4 хв.). 
3. Розминка. Короткі логічні завдання і завдання на розвиток уваги (3-4 хв.). 
4. Пояснення нового матеріалу або фронтальна робота за рішенням завдань (7 хв.). 
5. Повторення правил поведінки в комп'ютерному класі і техніки безпеки при роботі з комп'ютером (2 хв.). 
6. Робота на комп'ютері (10-30 хв.). 
7. Фізкультхвилинка (3 хв.). 
8. Види домашнього завдання з коментарями (4-5 хв.). 
9. Підведення підсумків уроку.

Висновки
Підготовка до уроків з використанням інформаційних технологій вимагає більшого часу, ніж звичайний урок, але це не можна назвати недоліком, так як дані уроки значно ефективніше звичайних.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Python: Урок 4. Логічні вирази