Побудова зірки із восьми променів

Для побудови зірочки необхідно побудувати 16 відрізків, у програмі використовуються побудова кожного променя з наступним повторенням.

Команда очистити очищує вікно проекту від попередніх зображень, команда опустити олівець дозволяє спрайту залишати за собою лінію при наступному переміщенні, а команда задати колір олівця відповідно задає його колір.
Створіть наступну програму


Завдання: Змініть програму таким чином, щоб зірка мала усього 4 промені замість восьми.

У таблиці пояснено покрокове виконання тіла циклу команди повторити.
Команда Scratch
Положення спрайта
Пояснення дій спрайта
Початкове положення спрайта
Повертає на кут 45° проти годинникової стрілки
Переміщується на 3° кроків

Повертає на кут 90° за годинниковою стрілкою
Переміщується на 30 кроків
Повертає на кут 45° проти годинникової стрілки
Переміщується на 30 кроків
Повертає на кут 90° за годинниковою стрілкою
Переміщується на 30 кроків


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Компетентнісні задачі - 9 клас, Google Клас