7 клас. Уроки по підручнику Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Тема 1. Алгоритми та програми (15 годин)

Презентація 01. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.
Презентація 02. Величини. Алгоритми роботи з величинами.
Презентація 03. Створення алгоритмів і програм із розгалуженнями та повтореннями.
Презентація 04. Рядки як послідовності символів.
Презентація 05. Опрацювання рядкових величин.
Урок 06. Практична робота № 1. Створення програм для опрацювання рядкових величин.
Урок 07. Списки — змінювані послідовності.
Урок 08. Опрацювання елементів списку.
Урок 09. Функції та методи опрацювання списків.
Урок 10. Створення інтерфейсу користувача.
Урок 11. Практична робота № 2. Створення програм для опрацювання списків.
Урок 12. Графічні методи модуля tkinter.
Урок 13. Створення анімації.
Урок 14. Об’єктно-орієнтоване програмування.
Урок 15. Практична робота № 3. Моделювання руху об’єктів.

Тема 2. Служби інтернету (7 годин)

Урок 16. Поштові служби інтернету.
Урок 17. Робота з електронною поштою.
Урок 18. Практична робота № 4. Створення поштової скриньки.
Урок 19. Особливості електронного листування.
Урок 20. Налаштування поштової скриньки.
Урок 21. Використання інтернет-ресурсів.
Урок 22. Практична робота № 5. Використання хмарних технологій.

Тема 3. Опрацювання табличних даних (13 годин)

Урок 23. Середовище табличного процесора.
Урок 24. Введення даних в електронну таблицю.
Урок 25. Робота з електронною таблицею.
Урок 26. Дії над вмістом клітинок електронної таблиці.
Урок 27. Обчислення в електронних таблицях.
Урок 28. Використання формул.
Урок 29. Форматування електронної таблиці.
Урок 30. Практична робота № 6. Робота з табличними даними.
Урок 31. Моделі і моделювання.
Урок 32. Реалізація математичних моделей.
Урок 33. Практична робота № 7. Побудова математичної моделі.
Урок 34. Етапи побудови моделей.
Урок 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 4. Логічні вирази

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення