Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів через призму STEM-освіти


Актуальність проблеми зумовлена викликами, які постають перед сучасною освітою у зв’язку зі стрімким розвитком технологій та потребою чітко окреслити роль учителів у впровадженні можливостей ІКТ в освітній процес. 

Формула Нової української школи передбачає запровадження педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками, а одним із засобів такої педагогіки має стати наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

У закладі освіти мають створюватися умови для використання ІКТ та формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів. У першу чергу це відповідне матеріально-технічне забезпечення, наявність швидкісного Інтернету. 

У статті 12 Закону України «Про освіту» зазначено, що досягнення мети повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, серед яких інформаційно-комунікаційна компетентність, яка у свою чергу не може бути реалізована без здатності співпрацювати з іншими людьми [2].

Ми все частіше чуємо й починаємо вживати поняття “нова педагогіка”, яку сучасні лідери освіти визначають як нову модель взаємодії між учнями і вчителями, яка направлена на глибоке навчання в умовах наскрізного цифрового доступу. Більшість навчальних елементів нової педагогіки давно уже не нові, але принципово нова відмінність у формуванні активних партнерських стосунків з учнями. 

Не всі учителі готові бути відкритими для учнів, визнавати свої помилки, звертатися за порадою до учнів, розпочинати спільно з учнями вирішувати педагогічні проблеми, а педагогіка партнерства працює стовідсотково тільки тоді, коли довірливі стосунки формуються з обох боків.

Для забезпечення партнерської взаємодію вчителя та учня необхідно активно використовувати дигітальні інструменти й ресурси. Особливо вони стають в нагоді при реалізації сценарію «перевернутого класу», який естонський практик перевернутого класу Марина Курвітс визначає, як «інноваційнний сценарій навчання» [3]. 

Його особливість в тому, що теоретичний матеріал вивчається вдома самостійно, зазвичай з використанням засобів ІКТ, а вивільнений час використовується на вирішення питань, які виникли в учнів, взаємодію зі школярами. 

Це особистісно орієнтований підхід до навчання, за якого учні активніші за вчителів, які вже не є центральними фігурами в освітньому процесі, вони партнери, які допомагають вчитися, а технології використовуються для того, щоб відкривати знання, засвоювати їх і створювати нові для використання їх в реальному світі. Таким чином змінюються форми й методи роботи з ІКТ.

Реалізувати сценарій «перевернутого класу» допомагає Google Classroom – новий безкоштовний інструмент у пакеті Google Apps для навчання. Classroom оптимізований до роботи на мобільних пристроях, з якими потрібно не боротися, а перетворити на помічників, використовуючи, наприклад, безкоштовна платформа для навчання в ігровій формі Kahoot

Процес перевірки знань перетворюється у справжнє захопливе, переповнене емоцій змагання, яке дозволяє ще й оцінити учнів. Використання цього сервісу – гарний спосіб отримання зворотнього зв’язку від учнів, проведення рефлексії, спільного обговорення навчальних тем. 

Для сервісу Plikers достатньо смартфона, який має вчитель, щоб зчитувати QR-коди з карток учнів. Щоб перевірити результати, достатньо навести смартфон на клас — програма відсканує всі результати відразу. Якщо в кабінеті є проектор або телевізор, питання й відповіді учнів миттєво будуть транслюватися в прямому ефірі, створюючи ігрову атмосферу. Це ще одна дуже проста й ефективна технологія для зворотного зв’язку з учнями.

Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання. Цей ресурс дозволяє здійснювати зворотний зв’язок з учнями, підтримувати їх навчальні досягнення. Активно використовується при «перевернутому класі».

Quizlet – система, яка самостійно генерує різні ігрові активності, ефективна при роботі з новими поняттями й визначеннями. Достатньо один раз ввести терміни та пояснення й система сама їх комбінуючи, створює завдання різного типу. Учень вибирає, яким способом хоче вивчити чи повторити тему, самостійно працює з навчальною інформацією, вчитель переглядає статистику, надає зворотній зв’язок.

Школи нині повинні скористатися з технологічного потенціалу, щоб позбутися застарілих уявлень і поєднати учнів із джерелами знань, інноваційними програмами й одне з одним.

На перший план виходить новий тренд, який задає нам Міністерство освіти та науки України – концепція STEM, або її різновид STEAM.

Що ж це таке власне STEAM-освіта?

Вона охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics). У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків, попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме тому, у відповідь на виклики часу, такий тип освіти виходить на перший план.

Важливо розуміти, що STEАM – це не просто технічна освіта. Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та технічних знань. При завданні спроектувати "розумний будинок", крім технічних аспектів, школярі мусять залучити свою уяву і спроектувати будинок так, щоб він виглядав привабливо і був зручним для життя.

Розвинені країни вчасно зрозуміли цей тренд. Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур та США вже давно впроваджують державні програми в галузі STEАM-освіти. Найбільших успіхів у цьому процесі досяг Сінгапур. Ще у 2002 році там була запущена ініціатива "Перетворення Сінгапуру". Метою було змінити навчальні програми, а саме зробити їх більше STEAM-орієнтованими.

В першу чергу учень став не споживачем, а замовником знань. Вчитель же став своєрідним наставником, людиною, що допомагає пояснити, як використовувати потенціал кожної технології для власної користі й користі суспільства.

Що стосується України, то Міністерство освіти та науки ще у 2016 році опублікувало першу версію "Концептуальних засад реформування середньої освіти" та Концепцію Нової Української Школи (НУШ), де одними із основних компетентностей школярів є:
  • вміння логічно і математично мислити,
  • наукове розуміння природи і сучасних технологій,
  • впевнене користування інформаційно-комунікаційними технологіями
  • обізнаність і самовираження у сфері культури.
Під час STEAM-уроків в центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити. Учні ж вчаться вирішувати це практичне завдання шляхом проб і помилок, а не вивчають "суху" теоретичну частину.

Наприклад, одним з цікавих кейсів є будівництво учнями повністю автоматизованої теплиці. Під час цього процесу залучаються різні дисципліни, від фізики (парниковий ефект), інформатики (автоматизована система управління теплицею), трудового навчання (власне будівництво теплиці) до біології (вирощування тих чи інших агрокультур).

Для повноцінної реалізації такого підходу обов’язковими є наявність STEAM-лабораторій. Вони включають в себе наявність 3D принтерів, наборів навчальної електроніки, голографічної фото-відео студії та інших сучасних технічних засобів.

Наприклад, у вищезгаданому Сінгапурі для школярів було закуплено понад 100 000 micro:bit, міні-комп’ютерів з програмуванням від Microsoft. Робота з ними дає змогу дитині запрограмувати найпростіші речі, наприклад роботу світлофора. Це в свою чергу дає розуміння коли і чому вмикається червоне або зелене світло та як забезпечити на дорозі безпеку пішоходів та водіїв.

Справедливо зазначити, що ми живемо у не зовсім "лінійному" світі, кожна секунда нашого життя пересікається з різними дисциплінами. Під час походу в кіно, купівлі чогось в магазині тощо. Дитина ж змушена сама зрозуміти як застосовувати ті чи інші знання у різних життєвих ситуаціях.

Доволі часто на цей процес проходить з помилками, STEAM-освіта ж вчить ще з шкільної парти вдало комбінувати отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій. Як наслідок дитина виходить в дорослий світ набагато підготовленішою і не так сильно боїться проблем та труднощів.

STEAM-освіта дозволяє вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал, тому що поруч з теорією діти відразу бачать як це виглядає в реальному житті. Дітям вчитись стає по справжньому цікаво. Як показує досвід, після уроків в STEAM-класах вони ще довго обговорюють між собою набуті знання. 

Тому, якщо порівнювати звичайні комп’ютерні класи та STEАM-лабораторії, то саме другі створюють ідеальні умови для вивчення теоретичної частини та застосування нових знань на практиці.

Головною перевагою STEAM-освіти для школярів є їх підготовка до реального життя.  STEAM-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення. На перший план виходить здатність вчитись та сприймати зміни, а не самі знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю.

Це дає впевненість батькам у майбутньому їхніх дітей, адже після застосування STEAM-викладання діти матимуть глибоке розуміння як жити у сучасному динамічному світі. [1]

Список використаних джерел:

1. Старенький І. Що таке STEAM-освіта і чому вона така популярна [Електронний ресурс] / Ігор Старенький // Українська правда. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/.
2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту" [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
3. Что такое перевернутый клас и в чем его отличия от традиционного [Електронний ресурс] // Мастерская Марины Курвиц – Режим доступу до ресурсу: https://marinakurvits.com/perevernutii-klass/.
4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ [Електронний ресурс] // ЗОІППО. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://conf.zippo.net.ua/?p=239.

Зображення: People vector created by macrovector freepik.com

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Python: Урок 4. Логічні вирази