Базові алгоритмічні структури


АЛГОРИТМ І ЙОГО СТРУКТУРА 

Алгоритм — це опис послідовності дій, виконання яких призводить до вирішення поставленого завдання за скінченну кількість кроків.

Об'єкт, що здатний виконати команди алгоритму, називають виконавцем алгоритму. 

Алгоритми можуть бути подані в різних формах: у текстовій формі запису, у вигляді блок-схеми (графічній), мовою програмування тощо. 

Для позначення кроків алгоритму у вигляді блок-схем використовують такі основні геометричні фігури: Мова програмування — це зрозуміла для комп'ютера система знаків, призначена для опису алгоритмів і структури даних. Команди в алгоритмах записують одна за одною в певному порядку, а от виконуються вони не завжди в такій послідовності. Залежно від порядку виконання команд алгоритми поділяють на три типи: 

• лінійні алгоритми (слідування); 

• алгоритми з розгалуженням; 

• алгоритми з повторенням. 

Розгалуження і повторення спрощують структуру програми. Такі програми легше переглядати, налагоджувати, вносити до них зміни. Зауважте, що будь-яка з цих трьох базових конструкцій має лише один вхід і один вихід. 

Алгоритм, у якому команди виконуються послідовно одна за одною від початку до кінця, називають лінійним. Наприклад, перехід вулиці, обчислення суми чисел, саджання дерева тощо. 


Але в житті так буває не завжди. Часом обставини змушують нас робити вибір. Якщо йде дощ, ми беремо парасольку і одягаємо плащ, якщо на вулиці сухо і тепло, вдягаємось легше. Трапляються і більш складні умови вибору. Від обраної дії може навіть залежати подальша доля людини. 

Вибір однієї з двох послідовностей дій залежно від виконання або невиконання деякої умови називають розгалуженням

Алгоритм, що містить одну або кілька умов і, відповідно, дві та більше гілок, називають алгоритмом з розгалуженням. На рис. 3.7 наведено приклад блок-схеми алгоритму з розгалуженням. 
У побуті люди зазвичай повторюють ті самі дії. Ви щодня ходите до школи, по кілька разів переглядаєте улюблений фільм, виконуєте домашню роботу, відвідуєте гуртки. Ви часто розв’язуєте задачі, в яких одну чи кілька дій слід повторювати, дотримуючись певної умови. 

Багаторазове виконання тієї самої послідовності команд доти, доки виконується визначена наперед умова, називають циклом (повторенням). 

Алгоритм, що містить цикли, називають циклічним алгоритмом або алгоритмом з повторенням

На рис. 3.8 наведено приклад блок-схеми такого алгоритму. 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 3. Типи даних в програмуванні. Визначення змінної

Компетентнісні задачі - 9 клас, Google Клас