Електронні таблиці. Табличний процесорПерейти до документу на диску

Табличний процесор — це прикладна програма, яка забезпечує: автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць. Табличні процесори входять до складу пакетів OpenOfficе, Ashampoo Office, Microsoft Office,WPS Office, Документи Google та ін.

Основна перевага табличних процесорів перед іншими засобами обчислень полягає в автоматичному переобчисленні результатів під час зміни даних.

Порівняно простим у використанні та поширеним є табличний процесор Microsoft Excel, що входить до складу пакета Microsoft Office.

Елементи (об'єкти) головного вікна Excel.

 1. Робоча книга. Файл Excel, який містить декілька робочих листів.
 2. Робочий лист. Область в Excel, яка складається з комірок. Кожна робоча книга містить 3 аркуші. Ми можемо змінювати їх кількість.
 3. Комірка. У комірки можна вводити будь-яку інформацію: числа, текст, формули.
 4. Рядок. Група комірок, які розташовані а один ряд по горизонталі. Кожний рядок мас свій номер.
 5. Стовпець. Група комірок, які розташовані в один ряд по вертикалі. Кожний стовпець позначається однією чи декількома буквами.
 6. Адреса комірки. Ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказування букви, яка задає стовпець, і порядкового номера рядка.
 7. Ім'я робочого аркуша. Ім'я кожного робочого аркуша відображається на ярличку, який розташований у нижній частині вікна Excel.
 8. Рядок заголовка програми. Містить ім'я додатка та документа. У правому верхньому кутку екрана знаходяться два ряди кнопок. Кнопки верхнього ряду дозволяють змінювати розміри вікна самої Excel, а нижнього її робочих книг
 9. Рядок меню. Дозволяє отримати доступ до всіх можливих команд. Саме з неї починається виконання багатьох завдань в Excel.
 10. Поле імені і рядок формул. У полі імені відображається ім'я активної комірки чи діапазону комірок. Рядок формул використовується для відображення та редагування даних, які знаходяться в активній комірці.
 11. Смуги прокрутки. Дозволяють проглядати ті частини робочого листа, які не видно на екрані.
 12. Поле стану. Відображає різні повідомлення і поточний стан робочої книги. 
Після запуску програми автоматично створюється документ Книга 1. Інтерфейс Excel багатодокументний. Кожний документ в Excel називається Робочою книгою. Файли Робочих книг мають розширення xls а шаблонів документів — .xlt.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Азбука Морзе Українською

Python: Урок 4. Логічні вирази

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення